--> Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Cách tính như thế nào?

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Cách tính như thế nào?

Nhiều người vẫn thường thắc mắc thuế thu nhập doanh nghiệp là gì. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là loại thuế mà mỗi tổ chức, doanh nghiệp khi đầu tư, kinh doanh tạo ra lợi nhuận, doanh thu chịu thuế sẽ phải nộp thuế cho Nhà nước. Để hiểu một cách chính xác thuế doanh nghiệp là gì, cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp, mời quý khách cùng Nguyên Anh tìm hiểu câu trả lời cụ thể trong bài viết sau đây!

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?
Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp (Corporate Income Tax) là loại thuế được thu dựa vào kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp.Vậy vai trò của chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Thuế thu nhập doanh nghiệp có vai trò cụ thể như sau:

 • Là nguồn thu quan trọng của ngân sách Nhà nước gắn với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Dựa vào đó, Nhà nước có thể điều tiết các hoạt động kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ phát triển kinh tế của quốc gia.
 • Thông qua ưu đãi về thuế suất, miễn thuế, giảm thuế để khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào Việt Nam.
 • Đảm bảo sự công bằng giữa các doanh nghiệp trong quá trình vận hành, sản xuất, kinh doanh. Phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế – xã hội trong tiến trình hội nhập ở nước ta hiện nay.

Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế sẽ đảm đương những việc gì cho doanh nghiệp

Đối tượng chịu thuế TNDN

Sau khi đã hiểu rõ thuế thu nhập doanh nghiệp là gì, mời quý khách tìm hiểu đối tượng chịu thuế TNDN! Cụ thể như sau:

 • Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp gồm các doanh nghiệp, tổ chức có sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ để tạo ra thu nhập.
 • Công ty, tổ chức, doanh nghiệp khi đăng ký thuế sẽ được cấp mã số thuế doanh nghiệp dùng để nộp thuế TNDN.

Thuế suất thuế TNDN là bao nhiêu?

Thuế suất thuế TNDN là bao nhiêu?
Thuế suất thuế TNDN là bao nhiêu?

Thuế suất thuế TNDN được tính dựa vào thuế suất thuế TNDNthu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế.Trong đó:Thuế suất thuế TNDN là mức thuế mà doanh nghiệp phải nộp vào ngân sách Nhà nước trên một đơn vị khối lượng chịu thuế.Thu nhập chịu thuế trong kỳ là thu nhập có được từ các hoạt động kinh doanh và thu nhập khác.Hiện nay, mức thuế suất thuế TNDN đang được áp dụng tại Việt Nam là 20% với các ngành bình thường.Đối với một số ngành đặc thù, mức thuế suất thuế TNDN sẽ khác nhau, cụ thể như sau:

 • Ngành khai thác dầu khí: 32% – 50%.
 • Ngành khai thác các mỏ tài nguyên quý hiếm (kim cương, đá quý, bạc, vàng, thiếc, bạch kim, đất hiếm,…) là 50%. Nếu 70% diện tích khai thác đó nằm ở nơi có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn thì mức thuế suất thuế TNDN giảm xuống còn 40%.
 • Một số ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp được quy định tại Điều 19 Thông tư 78/2014/TT-BTC được hưởng mức thuế suất ưu đãi là 10% – 20%.

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất
Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

Nếu đã hiểu rõ khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp là gì thì vấn đề tiếp theo mà quý khách, đặc biệt là nhân viên kế toán cần nắm là cách tính thu nhập chịu thuế. Các yếu tố cần có trong công thức bao gồm tất cả các khoản thu nhập của tổ chức, không phân biệt sản xuất, kinh doanh hay đầu tư, đã được loại bỏ những khoản thu nhập không phải chịu phí theo quy định của pháp luật.Cách tính thuế TNDN dựa theo công thức:

Thuế TNDN = Doanh thu tính thuế x Thuế suất thuế TNDN

Nếu doanh nghiệp nào có lập quỹ phát triển khoa học – công nghệ sẽ được miễn tính thuế đối với phần thu nhập được trích cho quỹ. Doanh nghiệp này sẽ có công thức tính thuế TNDN riêng, cụ thể như sau:

Thuế TNDN = (Doanh thu tính thuế – Quỹ phát triển KHCN) x Thuế suất thuế TNDN

Cách tính các thành phần trong công thức trên như sau:

Doanh thu tính thuế = Doanh thu chịu thuế – Thu nhập được miễn thuế – Các khoản lỗ kết chuyển

Doanh thu chịu thuế = Tổng doanh thu – Các chi phí được trừ

Trong đó:Tổng doanh thu là toàn bộ các thu nhập từ việc kinh doanh, mua/bán hàng hóa, dịch vụ đã được trợ giá, phụ thu mà doanh nghiệp đã được nhận hoặc chưa được nhận cùng các nguồn doanh thu khác.

 • Doanh thu không bao gồm thuế GTGT nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
 • Doanh thu đã bao gồm thuế GTGT nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.
 • Các khoản chi phí phát sinh (có thể bao gồm cả khoản được trừ và không được trừ) sẽ được trừ ra.
 • Các khoản thu nhập miễn thuế TNDN được quy định cụ thể tại Điều 9 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10.
 • Các khoản do doanh nghiệp lựa chọn để bù lỗ là các khoản lỗ kết chuyển. Phần thu nhập sau khi đã bù lỗ vẫn được áp dụng thuế suất thuế TNDN.

>>> Xem thêm: Doanh nghiệp nào nên thuê dịch vụ kế toán trọn gói

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở đâu?

Nếu đã hiểu tường tận thuế thu nhập doanh nghiệp là gì, đối tượng chịu thuế TNDN, thuế suất thuế TNDN, cách tính thuế TNDN, quý khách cần tìm hiểu về việc nộp thuế ở đâu. Nguyên Anh sẽ trả lời cụ thể ngay sau đây.Doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp sau khi làm quyết toán thuế. Cụ thể các trường hợp như sau:

 • Nếu người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế TNDN phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.
 • Nếu người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, khi nộp hồ sơ khai thuế TNDN, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.
 • Nếu người nộp thuế có cơ sở sản xuất (tính cả cơ sở gia công và lắp ráp) thì hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính khi nộp hồ sơ khai thuế TNDN, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi có trụ sở chính và cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.
 • Nếu các tập đoàn kinh tế hay tổng công ty (có đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc) đã hạch toán doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế thì đơn vị thành viên phải kê khai nộp thuế TNDN với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên.
 • Với các trường hợp đơn vị thành viên có hoạt động kinh doanh khác với hoạt động kinh doanh chung của tập đoàn, tổng công ty và hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác đó thì đơn vị thành viên khai thuế TNDN với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên.

Xem thêm: Các bậc thuế môn bài 2021

Quy định xử phạt khi chậm nộp thuế TNDN

Nộp thuế TNDN theo quý

Thuế TNDN mà các doanh nghiệp nộp theo quý được gọi là thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính.Một số quy định trong việc tính thuế TNDN tạm tính:

 • Doanh nghiệp nộp thuế TNDN theo quý nếu có phát sinh.
 • Doanh nghiệp không cần nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính.
 • Thời hạn chậm nhất để đóng thuế TNDN theo quý là ngày thứ 30 của quý sau.

Xử phạt khi nộp thuế TNDN theo quý chậm

Như đã đề cập ở mục khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp là gì, thuế TNDN giúp Nhà nước có thể quản lý và điều tiết các hoạt động kinh tế – xã hội, nên khi các doanh nghiệp nộp thuế TNDN chậm sẽ phải chấp hành việc nộp phạt theo quy định.Nếu doanh nghiệp nộp thuế TNDN chậm thì sẽ phải đóng phạt. Cụ thể là số thuế tạm nộp thấp hơn số thuế TNDN khi quyết toán 20% trở lên. Tiền phạt dựa vào phần chênh lệch tính từ 20% trở lên đó được tính từ ngày tiếp theo cho đến ngày cuối cùng của quý cuối cùng trong năm.Nếu tổng số thuế TNDN của các quý thấp hơn quyết toán thuế TNDN 20% mà doanh nghiệp nộp chậm hơn so với thời hạn quy định thì tiền phạt phải nộp tính từ ngày quá hạn nộp thuế đến ngày thực tế nộp thuế còn thiếu.

Nguyên Anh – Đơn vị cung cấp giải pháp kế toán trọn gói cho doanh nghiệp uy tín hiện nay

Nguyên Anh – Đơn vị cung cấp giải pháp kế toán trọn gói cho doanh nghiệp uy tín, chuyên nghiệp
Nguyên Anh – Đơn vị cung cấp giải pháp kế toán trọn gói cho doanh nghiệp uy tín, chuyên nghiệp

Nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu kê khai thuế, quyết toán thuế, báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, Nguyên Anh cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói với chất lượng và chi phí hợp lý. Sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói tại Nguyên Anh, quý khách sẽ nhận được những quyền lợi sau:

 • Nguyên Anh đảm bảo thực hiện tốt các công việc chuyên môn theo quy định của pháp luật, phân tích số liệu chuyên sâu và tư vấn cho chủ doanh nghiệp.
 • Quy trình khoa học giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc cho cả hai bên.
 • Có nhiều năm kinh nghiệm quyết toán thuế ở hầu hết các Chi cục Thuế tại TPHCM.
 • Chuyên viên tư vấn thuế của Nguyên Anh phải có các chứng chỉ kế toán trưởng, chứng chỉ hành nghề đại lý thuế do Tổng cục Thuế cấp và có nhiều kinh nghiệm trong ngành.
 • Mức phí dịch vụ hợp lý và trọn gói từ công việc kê khai thuế, tư vấn thuế, lập sổ sách, báo cáo tài chính hàng năm, giải trình quyết toán thuế đến lập kế hoạch thuế mỗi năm. Nguyên Anh đảm bảo không phát sinh chi phí ẩn.

Trên đây, Nguyên Anh vừa giải đáp cụ thể câu hỏi “thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?” và những thông tin hữu ích liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp. Hy vọng với những thông tin trên, quý khách sẽ nắm rõ hơn về thuế thu nhập doanh nghiệp cũng như cách tính thuế TNDN để đảm bảo quá trình kinh doanh thuận lợi và suôn sẻ. Nếu quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ thuế trọn gói tại Nguyên Anh hoặc cần tư vấn cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tận tình nhất!

Bài viết liên quan

backtotop
0988.1368.79